TURKEY " ISTANBUL
00905319109851
كابادوكيا

التصنيف: السياحة في تركيا